Podczas XXIX Forum w Krynicy-Zdroju Agencja Badań Medycznych przedstawi Program Rozwoju Badań Klinicznych dotyczący rozwoju tego sektora w Polsce w wieloletniej perspektywie – poinformowali w piątek przedstawiciele ABM.

Program zostanie zaprezentowany podczas panelu "Badania i rozwój biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju".

Program Rozwoju Badań Klinicznych – jak wyjaśnia ABM - "stanowi plan działań do podjęcia przez Agencję oraz inne instytucje mające na celu zwiększenie udziału badań klinicznych w ochronie zdrowia".

Celem ABM – jak wskazano w piątkowej informacji - jest ożywienie dyskusji na temat znaczenia i potencjału biotechnologii dla rozwoju gospodarczego. Zadaniem Programu Rozwoju Badań Klinicznych jest wypracowanie odpowiednich warunków do tworzenia innowacyjnych technologii i inwestowania w naszym kraju oraz zwiększenie możliwości prowadzenia w naszym kraju większej liczby badań. Realizacja Programu prowadzić ma do zmiany obecnego systemu, w kierunku coraz bardziej spójnego oparcia go o badania naukowe.

"Efektem wdrożenia Programu, będzie stały rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a tym samym rozwoju nowoczesnych technologii medycznych. Wykorzystanie tych technologii w procesie terapeutycznym ma szansę wpłynąć także na obniżenie kosztów płatnika czy wzrost PKB. Działania te oznaczają szansę dla pacjentów na lepszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii" – podkreśla p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

ABM zapowiada, że w panelu "Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju" uczestniczyć będą m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz wiceminister nauki i szkolnictwa Wojciech Maksymowicz.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Katarzyna Lechowicz-Dyl