Mapę Potencjału Badawczego - portal, w którym znajdują się informacje o kadrze specjalistów, sprzęcie do badań, możliwościach wykonania na uczelni badań zarówno przez naukowców jak i przedsiębiorców uruchomił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Jak tłumaczył na konferencji prasowej prorektor uczelni ds. nauki prof. Marcin Moniuszko, mapa ma w czytelny sposób pokazać potencjał badawczy uczelni, który można wykorzystać do badań i projektów nie tylko medycznych, farmaceutycznych, ale także w innych dziedzinach, które w jakikolwiek sposób wiążą się ze zdrowiem człowieka.

W bazie w łatwy sposób wszyscy zainteresowani mają znaleźć informacje: gdzie, z kim, na jakich urządzeniach mogą przeprowadzić interesujące ich badania i ile to kosztuje. Prorektor zaznaczył, że uczelnia dysponuje zarówno specjalistyczną kadrą jak i najnowocześniejszymi urządzeniami do badań i chodzi o to, by jak najlepiej wykorzystać je na rzecz badań naukowych czy pacjentów.

Zwrócił uwagę, że byłoby wskazane, gdyby baza mogła służyć rozwojowi badań naukowych również innych badaczy. "A także np. tych podmiotów komercyjnych, gospodarczych, które mogłyby dzięki skorzystaniu z bazy infrastrukturalnej, bazy eksperckiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podnieść znacząco swój poziom gospodarczy, ofertę swoich usług" - mówił prof. Moniuszko. Prorektor zaznaczył, że UMB "otwiera" się w ten sposób na zewnątrz pokazując istniejący potencjał.

Podał przykład branży meblarskiej i badań nad wpływem, jaki na zdrowie człowieka ma dany produkt. Uczelnia liczy też na szersze wykorzystanie jej możliwości w badaniach nad żywnością. "UMB to oczywiście przede wszystkim praca dla pacjentów, studentów, dla badań naukowych, ale również dla regionu po to, aby ta oferta gospodarcza osiągała jak najbardziej prozdrowotny charakter" - mówił Marcin Moniuszko.

W bazie znajdują się informacje o istniejących na UMB centrach badawczych, ofercie usług, prowadzonych badaniach klinicznych, patentach i licencjach, baza aparatury, baza sprzętu.

Dr Andrzej Małkowski, kierownik Biura Transferu Technologii UMB podkreślił, że oferta prezentowana w mapie jest tak skonstruowana, że jest tam mowa o konkretnych, gotowych usługach do wykonania. "Chcieliśmy, żeby każdy ekspert, który tam jest wpisany, każda usługa, która jest zaprezentowana, każda technologia czy centrum było rzeczywistą usługą, którą można wykonać" - podkreślał Małkowski. Wskazał, że rocznie uczelnia jest zaangażowana w kilkadziesiąt komercyjnych projektów we współpracy badawczej o różnym charakterze.

Prorektor Moniuszko zaznaczył, że niewiele polskich uczelni ma takie bazy. Utworzenie mapy potencjału zostało sfinansowane w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Plus, który jest na UMB dofinansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Baza jest podpięta pod główną stronę internetową uczelni i będzie cały czas uzupełniania i rozwijana.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Izabela Próchnicka