DRW Asystent to niezawodny pomocnik w digitalizacji dokumentów oraz tworzeniu kopii zapasowych wszystkich danych zapisanych na koncie użytkownika w Gabinecie drWidget. Poznaj instrukcję obsługi tej użytecznej aplikacji.

DRW Asystent jest aplikacją pomocniczą do Gabinetu drWidget, czyli bezpłatnego programu do prowadzenia EDM i zarządzania placówką medyczną. Asystent oferuje dwie funkcjonalności. Po pierwsze: monitorowanie wybranego folderu i automatyczne wgrywanie pojawiających się tam nowych dokumentów do Gabinetu drWidget. Po drugie: tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych zgromadzonych na koncie użytkownika Gabinetu i zapisywanie ich na komputerze.

Masz problem z obsługą DRW Asystenta? Może pobrałeś aplikację, ale zaniechałeś korzystania z niej, bo nie wiedziałeś, czym jest synchronizacja, a czym eksport danych? Jeśli tak, to poniższa instrukcja obsługi może Ci pomóc.

Instrukcja obsługi aplikacji DRW Asystent

Krok 1. DRW Asystent wymaga instalacji na komputerze z systemem Windows. Plik instalacyjny znajdziesz w Gabinecie drWidget (na stronie www.drw.pl), w sekcji „Nieprzypisane pliki”.

Krok 2. Zainstaluj aplikację, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na monitorze. Następnie otwórz ją i zaloguj się na swoje konto.

Krok 3. Przejdź do zakładki „Konfiguracja”, aby dostosować DRW Asystenta do swoich potrzeb. Kliknij w przycisk ze znakiem „+”, a następnie – „Eksport danych”.

-> Eksport danych oznacza funkcję tworzenia kopii zapasowych wszystkich danych zgromadzonych na koncie w Gabinecie drWidget i zapisywanie ich w skompresowanej formie na Twoim komputerze.

-> W sekcji „Ścieżka” wybierz miejsce zapisu wspomnianych kopii. Możesz także włączyć opcję „Nadpisz ostatni”, która spowoduje, że Asystent będzie tworzył tylko jeden plik z wyeksportowanymi danymi. Starsze pliki będą nadpisywane przez nowsze.

-> W sekcji „Czas” zdecyduj, jak często ma odbywać się eksport kopii zapasowych (codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu itp.) oraz o której godzinie. Pamiętaj, że o wyznaczonej porze komputer musi być włączony i mieć dostęp do internetu.

Po wprowadzeniu preferowanych ustawień zatwierdź swój wybór przyciskiem „Zapisz”.

Krok 4. Tak jak na początku kroku 3. kliknij w przycisk ze znakiem „+”, ale tym razem przejdź do ustawień synchronizacji.

-> Tutaj skonfigurujesz drugą funkcję DRW Asystenta, tak aby był Twoim pomocnikiem w digitalizacji dokumentów, tj. przekształcaniu ich z wersji papierowej na cyfrową.

-> W sekcji „Ścieżka” wybierz folder synchronizacji (skanowania). DRW Asystent będzie go monitorował i przesyłał pojawiające się tam nowe dokumenty do Gabinetu drWidget.

-> W sekcji „Pliki” zdecyduj, czy wszystkie pliki mają być wysyłane do programu, czy tylko takie, które mają wybrane przez Ciebie rozszerzenia (.png, .jpg itp.). Pamiętaj, że rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB.

-> Ostatnia sekcja ustawień synchronizacji („Przypisz do pacjenta”) oferuje trzy możliwości:

  • „Przypisz dokumenty z tego folderu do pacjenta” - jeśli wybierzesz tę opcję, przy każdym znalezionym nowym pliku będziesz pytany, do którego pacjenta go przypisać.
  • „Pliki dodane grupowo wysyłaj do tego samego pacjenta” - jeśli zaznaczysz tę i powyższą opcję, to w przypadku dodania kilku plików naraz tylko jednokrotnie zostaniesz zapytany, do którego pacjenta je przypisać.
  • „Pliki zawierające PESEL w nazwie przypisuj bezpośrednio do pacjenta” - jeśli skorzystasz z tej opcji, system odnajdzie w Gabinecie drWidget pacjenta o wskazanym numerze PESEL i do jego karty przypisze zeskanowany plik.

W przypadku niezaznaczenia ww. opcji pliki pojawiające się w folderze skanowania będą wysyłane do Gabinetu drWidget, do sekcji „Nieprzypisane pliki”.

To tyle! Właśnie skonfigurowałeś aplikację DRW Asystent. Teraz w widoku „Konfiguracja” znajdziesz podstawowe dane na temat zapisanych eksportów i synchronizacji. Możesz usunąć niepotrzebną konfigurację (przycisk ze znakiem „x”) a także - wznowić wysyłanie plików z folderu skanowania (przycisk w kształcie zawijającej się strzałki). W tym ostatnim przypadku, po kliknięciu w przycisk ze strzałką, pojawi się okno informujące, których plików DRW Asystent nie przesłał do Gabinetu drWidget. Możesz wysłać wszystkie albo tylko wybrane.

Natomiast w widoku „Wykonane” znajdziesz listę wykonanych eksportów i synchronizacji wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Dowiesz się, czy przebiegły prawidłowo, zostały anulowane czy może wystąpił błąd. Tutaj możesz także skorzystać z opcji „Wykonaj teraz”.

Wierzymy, że dzięki instrukcji użytkowanie aplikacji stanie się dla Ciebie łatwiejsze. Jeśli jednak będziesz miał jakikolwiek problem, to pamiętaj, że możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej (tel. 33 445 43 45). Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 20:00.