8 stycznia 2020 roku wszedł w życie obowiązek wystawiania e-recept. Oznacza to, że każdy pracownik medyczny uprawniony do wystawiania recept jest zobligowany przepisami prawa (poza kilkoma wyjątkami) do wystawiania recept w postaci elektronicznej. Już dziś licznik Ministerstwa Zdrowia pokazuje, że od 1 stycznia 2019 roku wystawiono ich ponad 63 mln.

Wystawienie e-recepty jest realizowane za pośrednictwem komputera. Zaordynowane leki zostają zapisane w oprogramowaniu gabinetowym w postaci e-recept, gdzie obowiązuje zasada 1 lek = 1 e-recepta (kilka e-recept - maksymalnie 5 - ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą). Następnie recepta zostaje podpisana przez lekarza za pomocą np. certyfikatu ZUS lub podpisu kwalifikowanego i wysłana do Systemu P1. Po wystawieniu e-recepty pacjent otrzymuje od lekarza wydruk informacyjny, bądź powiadomienie drogą elektroniczną - SMS lub e-mail z danymi dostępowymi do wystawionej e-recepty.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

W określonych przypadkach, również po 8 stycznia 2020 roku, recepty będą wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

  • recept w ramach tzw. importu docelowego,
  • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
  • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
  • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej.

Zdaniem resortu zdrowia, wraz z e-receptą znika problem nieczytelnych recept. Farmaceuci unikają problemów z ich realizacją, a pacjenci nie muszą wracać do lekarzy z prośbą o korektę. E-recepta oszczędzi też wielu wizyt przewlekle chorym, cyklicznie zgłaszającym się do lekarzy z prośbą o wypisanie kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w Gabinecie drWidget?

Doświadczenia z innych krajów pokazują, że wprowadzenie elektronicznych recept przyniosło oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby pomyłek, podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów, ograniczeniu biurokracji i większej kontroli nad obrotem lekami.

Źródło: Ministesrtwo Zdrowia | CSIOZ | MedKiosk.pl