Zmiany w zarządzaniu placówkami medycznymi zwiększają zaufanie pacjentów, skracają czas hospitalizacji i przynoszą oszczędności − to pierwsze wnioski płynące z Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych w szpitalach, który przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Polską Federacją Szpitali. Przetestowane rozwiązania zarządcze są uniwersalne, dlatego będą mogły z nich korzystać wszystkie szpitale czy placówki medyczne w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Polska Federacja Szpitali dążą do optymalizacji zarządzania szpitalami, dlatego promują rozwiązania, które pozwalają lepiej wykorzystać środki przeznaczane na leczenie i organizację placówek medycznych. NFZ zebrał najlepsze praktyki zarządcze szpitali w formie kodeksu.

– Dobre przykłady zarządzania szpitalami będą służyły menedżerom i właścicielom szpitali w podejmowaniu lepszych decyzji, opartych na mierzalnych wskaźnikach – zauważył Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podczas konferencji prasowej inaugurującej projekt związany z rozwojem Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych w podmiotach leczniczych. – Dyskusja publiczna skoncentrowała się ostatnio na zwiększeniu środków finansowych dla sektora zdrowia, a przecież zagadnienie efektywności ich wykorzystania jest równie ważnym tematem – dodał.

>>>ZOBACZ TEŻ: Darmowy program do EDM

Kodeks opisuje przykłady sprawdzonych sposobów zarządzania placówkami medycznymi, które przyczyniły się do zwiększenia zaufania pacjentów, skrócenia czasu hospitalizacji lub oczekiwania na badanie oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek. Chodzi m.in. o wprowadzenie: elektronicznego obiegu dokumentów, innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny, zmian w sposobie wynagradzania kadry medycznej, szkoleń podnoszących umiejętności i wiedzę lekarzy oraz pielęgniarek. Funduszowi i Polskiej Federacji Szpitali zależy na upowszechnieniu dobrych praktyk zarządczych, które z powodzeniem sprawdzą się w różnych placówkach medycznych w kraju.

– To może być początek tworzenia systemu koordynowanej ochrony zdrowia – współpracy NFZ i świadczeniodawcy na naprawdę dużą skalę – przekonywał obecny na konferencji Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych opisuje 24 praktyki zgłoszone przez 11 szpitali. Weszły one w życie i przyczyniły się do poprawy działalności tych placówek. Na ich wprowadzeniu skorzystali m.in. pacjenci, personel medyczny i same placówki, np. zwiększając bezpieczeństwo gromadzonych przez nie danych.

– Powołaliśmy zespół szybkiego reagowania, złożony m.in. z lekarzy i pielęgniarek, który niesie błyskawiczną pomoc w nagłych przypadkach pogorszenia stanu zdrowia, które zagraża życiu. Zespół funkcjonuje wewnątrz szpitala. Do tej pory miał ok. 200 interwencji, na różnych oddziałach. Korzyści płynące z tego rozwiązania to spadek liczby zatrzymań krążenia i skrócenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu, co oznacza także oszczędności – opisywał Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Do 6 marca Fundusz zbiera przykłady rozwiązań, które znacząco poprawiają organizację i zarządzanie placówkami. Najlepsze z nich zostaną opublikowane w aktualizacji kodeksu, zaplanowanej na drugą połowę kwietnia 2020 roku.

– Dobre praktyki, które zbierzemy w kodeksie, są zaleceniami, ale liczymy że w przyszłości staną się standardem. Chcielibyśmy premiować placówki, które zdecydują się na ich wdrożenie – zaakcentował Prezes Niedzielski.


Źródło: NFZ