Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczną realizację pilotażowego Programu „Profilaktyka 40 PLUS”, będącego odpowiedzią na deficyt zdrowia wśród dorosłych Polaków, wywołany pandemią koronawirusa. W ramach programu każdy Polak, który ukończył 40 lat, dobrowolnie i bezpłatnie wykona jednorazowo pakiet badań diagnostycznych. Będzie mógł to zrobić do 31 grudnia 2021 r.

Zawartość pakietu obejmuje od kilku do kilkunastu pomiarów i badań, w zależności od płci. We wspólnym pakiecie dla kobiet i mężczyzn znajdują się: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ocena miarowości rytmu serca. Każdy z pakietów został szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (poz. 1081).

Aby skorzystać z programu, pacjent wypełnia elektroniczną ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu ankiety, pacjentowi zostanie wygenerowane skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej. Pacjent wykonuje badania w medycznym laboratorium diagnostycznym, które posiada umowę z NFZ na realizację programu.

Realizatorzy, którzy chcą wykonywać badania w ramach Programu „Profilaktyka 40 PLUS” mogą już rozpocząć procedurę. Warunki udziału w Programie zawarte są się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus” (Dz. U. 1081) oraz Zarządzeniu Nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus”.

Jeśli podmiot medyczny nie ma statusu świadczeniodawcy, w pierwszej kolejności powinien zarejestrować się w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SzOI), zarządzanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rejestracji trzeba dokonać na stronie internetowej właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po zarejestrowaniu Podmiot uzyska status Świadczeniodawcy, co umożliwi aplikowanie oraz zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z NFZ. Jeszcze w czerwcu tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia udostępni system informatyczny, który pozwoli na podpisanie umów w formie elektronicznej.


Źródło: NFZ