Andrzej Jacyna złożył w środę dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kierował on Funduszem od 2016 roku - najpierw jako pełniący obowiązki prezesa, a potem od 15 czerwca 2018 roku jako prezes.

Informacje o możliwej dymisji szefa NFZ były podawane przez media od kilku dni. W środę wieczorem potwierdził ją Minister Zdrowia na antenie Polsat News. Łukasz Szumowski przekonywał, że rezygnacja Jacyny „z całą stanowczością nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami".

Minister Zdrowia przekazał, że wybór nowego szefa NFZ to kwestia „nie tygodni, lecz raczej miesiąca, dwóch". W najbliższych dniach ma zostać wybrana osoba, która będzie pełniła obowiązki prezesa do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Andrzej Jacyna jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od maja 2005 r. do marca 2008 r. pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Od 1 lutego 2016 r. był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, oraz od 14 marca 2016 r. pełniącym obowiązki prezesa NFZ. Decyzją Ministra Zdrowia w dniu 15 czerwca 2018 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezesa NFZ powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.