Od poniedziałku, 3 czerwca w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie w poradni chirurgicznej finansowanej przez NFZ przyjmowani są pierwsi pacjenci. Od wtorku działalność rozpoczęła poradnia ortopedyczna.

O uruchomienie w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie poradni specjalistycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, władze powiatu oraz dyrekcja szpitala starały się od wielu miesięcy. W miniony piątek, 31 maja NFZ podpisał umowy z powiatową spółką, Centrum Przedsiębiorczości, na prowadzenie poradni ortopedycznej oraz chirurgicznej w pszczyńskim szpitalu.

- Z powodu braku poradni specjalistycznych mieszkańcy powiatu pszczyńskiego znaleźli się w trudnej sytuacji. Problemy ze zdjęciem szwów, gipsu, wykonaniem kontrolnego zdjęcia rentgenowskiego czy kontynuowaniem leczenia mieli zwłaszcza pacjenci, którzy przeszli operacje w szpitalu. Dziękuję dyrekcji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców i wcześniejsze ogłoszenie postępowań na poradnie specjalnie na obszar powiatu pszczyńskiego. To efekt wielu naszych rozmów - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Umowa zakłada finansowanie poradni chirurgicznej w wysokości 18.446 zł miesięcznie. Na prowadzenie poradni ortopedycznej NFZ przekaże powiatowej spółce 15.978 zł miesięcznie. Umowy z NFZ na realizację świadczeń w poradniach zostały zawarte do końca października br. Wtedy bowiem przestaną obowiązywać wszystkie umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Przypomnijmy, że kiedy w lipcu ub.r. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił rokowania w sprawie kontraktu na leczenie w szpitalu w Pszczynie, objęły one wyłącznie leczenie szpitalne w ramach ośmiu oddziałów oraz udzielanie świadczeń w izbie przyjęć. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zaplanował przyznania kontraktu na poradnie specjalistyczne oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, które do czerwca 2018 r. działały w pszczyńskim szpitalu. Co za tym idzie, poradnie nie mogły zostać w szpitalu uruchomione.

Powiat pszczyński ponownie uruchomił i prowadzi szpital od sierpnia 2018 roku i od tego momentu trwają działania zmierzające do rozwijania usług świadczonych w placówce. Powiatowa spółka Centrum Przedsiębiorczości wzięła udział w konkursach ogłoszonych przez NFZ w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od 1 lipca w szpitalu będzie można wykonać badania endoskopowe przewodu pokarmowego w zakresie gastroskopii oraz kolonoskopii. Od tego dnia będą też wykonywane świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie został jeszcze rozstrzygnięty konkurs na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Oferta złożona przez powiatową spółkę, została pozytywnie zweryfikowana. Niedługo powinniśmy dowiedzieć się, czy od lipca ZPO ponownie zostanie uruchomiony w pszczyńskim szpitalu.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie