Ministerstwo Zdrowia realizuje program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z wybranych województw. Jego celem jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

Założenia programu

„Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 2019-2023” to odpowiedź na wzrastający problem próchnicy wśród młodych ludzi. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Cele programu to m.in.:

  • wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki próchnicy,
  • zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związane ze stylem życia, m.in. z niewłaściwą dietą,
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

W ramach programu odbędą się zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

Zajęcia edukacyjne – interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz zdrowego stylu życia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Będą one realizowane przez doświadczonych trenerów: lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Warsztaty będą prowadzone w formule interaktywnej, angażującej uczniów lekcji, a przestawiana tematyka będzie zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak: edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

Badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.

Badaniem stomatologicznym zostanie objętych ponad 3000 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania będą realizowane przez cały czas trwania programu.

Adresaci programu

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat, uczęszczający przede wszystkim do szkół branżowych, techników i szkół przysposabiających do pracy. Projekt obejmie swoim zasięgiem województwa: mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie.

Do programu mogą się zgłaszać szkoły, które dla uczniów będą realizowały założenia projektu. Dane kontaktowe do koordynatorów programu w poszczególnych województwach można znaleźć na portalu pacjenta.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki