Polskie Towarzystwo Urologiczne opublikowało stanowisko wobec pandemii SARS-CoV-2, w którym poruszone są m.in. kwestie związane z występowaniem COVID-19 u dorosłych chorych na nowotwory złośliwe oraz z leczeniem operacyjnym w urologii podczas zwiększonego ryzyka infekcją SARS-CoV-2.

„Urologia, ze względu na podstawowy przedmiot swojej działalności jaką są nowotwory układu moczowo-płciowego, znalazła się w grupie specjalności, dla których zaistniała pilna konieczność zdefiniowania zasad określających możliwości odroczenia leczenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów” - napisali eksperci.

Zobacz: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2


Źródło: NIL