Warszawa, dnia 26.07.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

Nazwa: Apo-Simva 40 (Simvastatinum), 40 mg, tabletki powlekane, 30 tabl.

Numer serii: 10620, data ważności: 30.06.2023

podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie