Warszawa, dnia 20.11.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serii leku Apra-swift, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 28 sztuk,

numer serii: PK181057, data ważności: 04.2021

podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie.