Warszawa, dnia 25.08.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

Arpixor (Aripiprazolum), tabletki, 30 mg, 28 tabl.
numer serii: P1, termin ważności: 06.2023

podmiot odpowiedzialny: neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 23, 40764 Langenfeld, Niemcy