Warszawa, dnia 01.07.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze:

BDS N (Budenosidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml,

numer serii: 1030318, data ważności: 28/02/2021

BDS N (Budenosidum), zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml,

numer serii: 061218, data ważności: 31/03/2021

numer serii: 061318, data ważności: 31/03/2021podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.Holandia.