Warszawa, dnia 27.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku BENODIL (Budesonidum) zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml , 20 ampułek po 2 ml,

numer serii: 1031518, data ważności: 09.2021

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim.