Warszawa, dnia 05.08.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

Nazwa: Bisoratio ASA, 5 mg + 75 mg, kapsułki twarde, 30 kapsułek

Numer serii: 10819, data ważności: 08.2023

podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., z siedzibą w Reykiavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjorour, Islandia.