Warszawa, dnia 28.09.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

CHAMPIX (Vareniclini tartras), 0,5 mg, 1 mg, tabletki powlekane, opakowanie 25 tabletek:

11 tabletek 0,5 mg + 14 tabletek 1 mg,
numer serii: 00023327, data ważności: 2022-09-30

CHAMPIX (Vareniclini tartras), 1 mg, tabletki powlekane, opakowanie 28 tabletek 1 mg
numer serii: 00018920, data ważności: 2021-12-31
numer serii: 00021872, data ważności: 2022-08-31
numer serii: 00025223, data ważności: 2023-03-31

podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG, z siedzibą w Belgii