Warszawa, dnia 20.09.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju 3 serie produktu leczniczego: Lakea (Losartanum kalicum), 50 mg, tabletki powlekane

numer serii: KW1650, data ważności: 28.02.2023
numer serii: LG4000, data ważności: 29.02.2024
numer serii: LG4001, data ważności: 29.02.2024

podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria