Warszawa, dnia 12.02.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju jedną serię leku Mitomycin Accord (Mitomycium), 20 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub do pęcherza moczowego, podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG Niemcy, kraj eksportu: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Wycofana seria - PY04718, data ważności: 06.2021.