Warszawa, dnia 11.03.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku Silimax (Silymarin), 70 mg, kapsułki twarde

nr serii: 05022020; termin ważności: 01.2023r.

nr serii: 02022020; termin ważności: 01.2023r.podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNA PRACY "FILOFARM", ul. Kazimierza Puławskiego 39, 85-619 Bydgoszcz.

Pobierz komunikat jako PDF