Warszawa, dnia 19.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju surowca farmaceutycznego:

3% roztwór kwasu borowego, 100 g

numer serii: 010119, data ważności: 01.2021

3% roztwór kwasu borowego, 250 g

numer serii: 010119, data ważności: 01.2021

3% roztwór kwasu borowego, 500 g

numer serii: 010119, data ważności: 01.2021podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.