Aleksandra Strojna, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie została wybrana na reprezentanta krajowego do European Network of Gynecological Oncology (ENYGO), organizacji zrzeszającej ponad 700 młodych specjalistów ginekologów onkologów i innych w ramach struktur Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów Onkologów.

Celem ENYGO jest wspieranie młodych lekarzy zainteresowanych szkoleniami w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz ich karier zawodowych.

Jak poinformował Pomorski Uniwersytet Medyczny, Aleksandra Strojna organizuje webinary onkologiczne oraz współtworzy przegląd najnowszych doniesień z ginekologii onkologicznej „LIFE - Literature for ENYGO”. Współpracuje z prof. Pedro Ramirezem, redaktorem naczelnym International Journal of Gynecological Cancer w ramach stypendiów edytorskich. Uczestniczyła w licznych stypendiach i stażach, m.in. w Klinice Ginekologii Onkologicznej w Essen zajmującej się kompleksowym leczeniem nowotworów ginekologicznych i w Poliklinice Szpitala Gemelli w Rzymie, gdzie przyglądała się zaawansowanym technikom chirurgii małoinwazyjnej.

Zainteresowania kliniczne i naukowe Aleksandry Strojnej obejmują leczenie chirurgiczne nowotworów ginekologicznych, w szczególności operacje cytoredukcyjne nowotworów złośliwych jajnika. Prace dotyczące leczenia pacjentek z nowotworami złośliwymi jajnika prezentowała min. w Salzburgu, Amsterdamie oraz na spotkaniach w Polsce.

– Cel jaki sobie stawiam jest integracja polskiego środowiska osób szkolących się w dziedzinie ginekologii onkologicznej – mówi Aleksandra Strojna. – Chciałabym, żeby na konferencjach onkologicznych były sesje poświęcone wczesnej edukacji ginekologicznej, tak by zachęcić i rozbudzić ciekawość młodszych kolegów.

Aleksandra Strojna jest doktorantką i realizuje program specjalizacyjny w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie.


Źródło: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie