Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku obchodzi 30-lecie istnienia. 21 lutego w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się uroczystość w trakcie której władze UMB oraz władze szpitala uhonorowały byłych dyrektorów, członków zarządu, kierowników klinik i pracowników UDSK.

„Każdego dnia z profesjonalizmem realizujecie państwo szczytną misję zapewnienia specjalistycznej pomocy młodym pacjentom oraz kształcenia kolejnych pokoleń medyków. W imieniu rządu z całego serca dziękuję wszystkim członkom szpitalnej społeczności” – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odczytał list okolicznościowy premiera Mateusza Morawieckiego.

W odczytanym przez wojewodę podlaskiego liście premier Mateusz Morawicki przypomniał o znaczącym dorobku i sukcesach placówki. „Efektem tych działań jest zaufanie niemal 20 tys. hospitalizowanych osób rocznie oraz niemal 140 tys. leczonych w szpitalnych poradniach” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

JM Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski podziękował wszystkim pracownikom i dyrekcji szpitala za ich ciężką pracę. Zwrócił uwagę na szczególną rolę szpitali klinicznych w polskiej służbie zdrowia, jako kręgosłupa polskiej medycyny. Dyrektor UDSK, prof. dr hab. Anna Wasilewska dziękując całej załodze szpitala przedstawiła także plany rozwoje na przyszłość. UDSK pozyskało pieniądze na remonty, zakup sprzętu, oraz budowę placów zabaw dla dzieci przy siedzibie szpitala.

Uhonorowany podczas uroczystości przez władze szpitala za zaangażowanie w budowę placówki były Rektor UMB i Doctor Honoris Causa UMB, prof. dr hab. Jan Górski przedstawił trudne okoliczności w jakich powstawała inwestycja. Trwała przeszło 20 lat. W tym czasie zmieniali się zarówno Rektorzy Uczelni, jak i ministrowie zdrowia, czy lokalne władze. Formalnie szpital powołano do życia w grudniu 1988 r.

Władze rektorskie UMB oraz dyrekcja UDSK uhonorowali okolicznościowymi dyplomami byłych dyrektorów, członków zarządu i kierowników klinik szpitala dziecięcego. Uroczystość uświetnili występem: duet muzyczny oraz dzieci ze Studia Tańca „Kadryl” pod opieką Justyny Cichosz i Gracjana Konstantynowicza.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (UDSK) jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.

W najbliższym czasie ukaże się publikacja dokumentująca 30 lecie UDSK.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Podlaski Urząd Wojewódzki