W badaniu opublikowanym na łamach "JAMA Ophthalmology", naukowcy z Oregon Health & Science University oraz ich współpracownicy przedstawili przełomowe odkrycie w dziedzinie diagnostyki retinopatii wcześniaków (ROP). Opracowana technologia sztucznej inteligencji (AI) wykazała zdumiewającą skuteczność, identyfikując z dokładnością 100% ciężkich przypadków ROP, otwierając tym samym nowe możliwości badań przesiewowych i leczenia.

Co roku na świecie rodzi się około 2 miliony dzieci, które są narażone na rozwój ROP. Chociaż w większości przypadków choroba ma łagodny przebieg i ustępuje bez leczenia, poważne przypadki dotykają około 500 dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych i około 50 000 dzieci na całym świecie. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie brakuje medyków do badania i leczenia wcześniaków.

Badanie pod kierownictwem dr. J. Petera Campbella, profesora współpracującego z OHSU School of Medicine i OHSU Casey Eye Institute, pokazuje, że sztuczna inteligencja może efektywnie zastąpić lekarza w przesiewowych badaniach ROP, kierując najpilniejsze przypadki bezpośrednio do leczenia. Technologia, nazwana systemem głębokiego uczenia i-ROP, opracowana przez dr. Michaela Chianga, M.D., obecnie dyrektora National Eye Institute, i jego zespół, wykorzystuje algorytm AI do identyfikacji nieprawidłowości naczyń krwionośnych na obrazach siatkówki.

W badaniu, w którym analizowano prawie 12 000 zdjęć siatkówek ponad 4 000 dzieci z neonatologicznych oddziałów intensywnej terapii w szpitalach w Stanach Zjednoczonych i Indiach, system AI prawidłowo zidentyfikował wszystkie ciężkie przypadki ROP i skutecznie wykrył 80% przypadków z ROP o nasileniu większym niż łagodne. To pierwszy przypadek, gdy samodzielne przesiewowe badanie ROP za pomocą AI zostało z powodzeniem zastosowane w populacji rzeczywistej, bez wsparcia medyków i bez preselekcji obrazów w celu poprawy jakości danych.

Jeśli technologia zostanie ostatecznie zatwierdzona przez agencje regulacyjne, ROP stanie się drugą chorobą oczu, którą można niezależnie wykryć za pomocą AI. Autonomiczne urządzenia AI są już zatwierdzone do użytku w USA w celu wykrywania retinopatii cukrzycowej.

Źródło: eurekalert.org