Beata Szafraniec została wybrana na dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Guzik, która tymczasowo pełniła obowiązki dyrektora naczelnego, po nominacji Wojciecha Koniecznego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - poinformował Urząd Miasta Częstochowy.

Ogłoszenie wyniku w przeprowadzonym pod koniec maja konkursie było możliwe po zakończeniu procedury konkursowej, czyli złożeniu podpisów na protokole przez wszystkich członków komisji konkursowej. Do konkursu zgłosiło się troje kandydatów, z których żaden nie był aktualnie związany z placówkami ochrony zdrowia w Częstochowie.

Komisja najwyżej oceniła kompetencje oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Szpitala Zespolonego przedstawioną przez panią Beatę Szafraniec.

Jest ona częstochowianką z urodzenia, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także m.in. studium menedżerskie w zakresie zarządzania. Na stałe mieszka w Katowicach.

Od ponad dziesięciu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w podmiotach ochrony zdrowia zajmując się zarządzaniem, finansami, administracją oraz logistyką. Nadzorowała i realizowała wiele przedsięwzięć i projektów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2011 r. została doradcą zarządu medycznej spółki akcyjnej, później była także pełnomocnikiem zarządu firmy telemedycznej, prezesem w spółce medycznej oraz dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W maju 2020 r. została zaproszona do współzarządzania Szpitalem Specjalistycznym w Pile jako zastępca dyrektora naczelnego – dyrektorka ds. finansowych i organizacji.

Urząd Miasta poinformował, że Beata Szafraniec powinna objąć stanowisko dyrektorki Miejskiego Szpitala Zespolonego w najbliższym czasie.


Źródło: Urząd Miasta Częstochowy