W Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku powstał Odział Pediatrii i Mukowiscydozy. Na oddziale utworzono izolatki. Są też m.in. nowe spirometry, inhalatory, sprzęt do fizjoterapii, stoły zabiegowe, a WOŚP przekazał kardiomonitory i zestaw do intubacji.

Uroczyste otwarcie oddziałów w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku z udziałem m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszki Kapały-Sokalskiej odbyło się 12 lutego.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku to publiczny wielospecjalistyczny ośrodek, który opieką obejmuje niemowlęta, dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. W szpitalu jest siedem oddziałów, pięć pracowni diagnostycznych oraz dwanaście poradni.

>>>ZOBACZ TEŻ: Mikrobiolożka zbada efektywność działania oczyszczaczy powietrza w przedszkolach

W ramach inwestycji na Oddziale Pediatrii i Mukowiscydozy powstały izolatki z własnymi węzłami sanitarnymi dla chorych na mukowiscydozę. Dzięki temu poprawią się warunki leczenia. Zostanie też zapewniona realizacja standardów terapii izolacyjnej pacjentów w przyjaznych warunkach.

W nowym oddziale będzie miejsce dla 11 pacjentów zmagających się z mukowiscydozą. – Szpital na Polankach pod opieką ma 160 osób chorych na mukowiscydozę, z czego 40 proc. stanowią osoby dorosłe – mówi lek. Maria Trawińska-Bartnicka, która w 1992 r. założyła Poradnię Leczenia Mukowiscydozy.

Do użytku oddano również zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. – Oddział istnieje w szpitalu od 1996 r. Jest jednym z trzech tego rodzaju ośrodków w województwie pomorskim – mówi rzecznik prasowy szpitala Jarosław Cejrowski. – Świadczy usługi z zakresu intensywnej terapii dla dzieci w stanie zagrożenia życia do ukończenia 18 lat. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę monitorującą i podtrzymującą podstawowe funkcje życiowe. W strukturę oddziału wchodzi 6 stanowisk intensywnej terapii – wyjaśnia Cejrowski. OAiIT został przeniesiony w miejsce po Poradni Rehabilitacyjnej. Natomiast poradnia zajmie miejsce po OAiIT.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Do zmodernizowanych oddziałów zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne m.in. mosty i jednostki zasilające na OAiIT, spirometry, inhalatory, sprzęt do fizjoterapii, stoły zabiegowe oraz meble do zabudowy i wolnostojące. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała wysokospecjalistyczny sprzęt m.in. kardiomonitory, systemy centralnego monitorowania i zestaw do intubacji.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego