Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez badaczy z University of Utah Health i University of New Mexico School of Medicine wczesne umieszczenie hormonalnej wkładki jest bezpieczną metodą długoterminowej kontroli urodzeń, która nie ma negatywnego wpływu na kobiety, które chcą karmić piersią swoje dziecko.

Lekarze często zalecają, aby matki opóźniały aplikację hormonalnej wkładki domacicznej (IUD) przez kilka tygodni po porodzie w celu upewnienia się, że hormony nie zakłócą normalnej laktacji. Jednakże do tej pory takie podejście pozostało w dużej mierze nieprzetestowane.

Nowe badanie wykazało, że laktacja u kobiet nie pojawiła się później, jeśli otrzymały one hormonalną wkładkę bezpośrednio po porodzie w porównaniu z kobietami, które otrzymały ten sam typ wkładki kilka tygodni po rozwiązaniu. Osiem tygodni po porodzie kobiety z IUD kontynuowały karmienie piersią na równi z kobietami, które nie miały wkładki domacicznej.

Naukowcy przeprowadzili badania na losowo wybranych uczestniczkach i podzielono je na dwie grupy: 132 kobiety otrzymały hormonalną wkładkę wewnątrzmaciczną w ciągu 30 minut po porodzie, a 127 kobiet otrzymało hormonalną wkładkę wewnątrzmaciczną 4 do 12 tygodni po porodzie. Badanie przeprowadzono w klinikach w Salt Lake City, Utah i Albuquerque, N.M.

Jedną z wad wczesnego umieszczania IUD jest zwiększony potencjał przemieszczania urządzenia. Kobiety, które miały wkładki umieszczone bezpośrednio po porodzie miały wyższy wskaźnik utraty urządzenia (19%) w porównaniu do kobiet, które je otrzymały później (2%). Jednak u większości kobiet, które straciły wkładkę domaciczną zaaplikowano ją ponownie (71%).

Według Turoka opieka prenatalna jest idealną porą dla pracowników ochrony zdrowia, aby porozmawiać z kobietami na temat długoterminowej kontroli urodzeń, jak również bezpośrednio po porodzie, ponieważ oczywiste jest, że kobiety nie są już w ciąży i wiele jest bardzo zmotywowanych do rozpoczęcia antykoncepcji. Turok zauważa, że dzieci urodzone przez kobiety w obu grupach były zdrowe i dobrze prosperujące, ale brak szczegółowych danych dotyczących wyników niemowląt był ograniczeniem do badania.

"Badanie to nie wykazuje żadnej różnicy w wynikach karmienia piersią [dla kobiet w obu grupach], co jest niezwykle istotne w uspokojeniu przyszłych matek. Taka metoda umożliwia kobietom unikanie niezamierzonej ciąży i skuteczne karmienie piersią swoich nowonarodzonych dzieci" - powiedziała starsza autorka Eve Espey

Źródło: sciencedaily.com