STEER-AF to nazwa projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym weźmie udział I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem projektu STEER-AF (Stroke prevention and rhythm control Therapy: Evaluation of an Educational Programme of the European society of cardiology in a cluster-Randomised trial in patients with Atrial Fibrillation ) jest zbadanie w sposób randomizowany wpływu edukacji lekarzy na decyzje terapeutyczne podejmowane u chorych z migotaniem przedsionków.

W przedsięwzięciu wezmą udział jednostki z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Hiszpanii. I Katedra i Klinika Kardiologii będzie jednym z trzech krajowych ośrodków, które będą uczestniczyć w tej inicjatywie. Z ramienia warszawskiej Kliniki w projekt będzie zaangażowany dr Paweł Balsam, pełniący funkcję trenera krajowego.

Projekt obejmie 20-tygodniowy program uczący zapobiegania udarom i terapii kontrolującej rytm serca. W ramach przedsięwzięcia zostanie wytypowanych 70 lokalnych ośrodków, w których przebadana zostanie grupa 2 tys. pacjentów.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny