Pierwszy w Polsce zabieg implantacji zastawki TAVI nowej generacji (samorozprężalnej), u pacjentki, która nie posiadała żadnych dostępów naczyniowych – ze względu na rozsianą miażdżycę i mały kaliber naczyń, wykonali w zeszłym tygodniu lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zabieg wykonał zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny pod przewodnictwem prof. Dariusza Dudka – kierownika ŚCK WSzZ i dr Edwarda Pietrzyka – kierownika Kliniki Kardiochirurgii WSzZ Kielce.

Profesor Dariusz Dudek wyjaśnił, że u pacjentki nie było możliwe zrealizowanie ani dostępu z pachwiny, ani z tętnic szyjnych czy to pachowych.

– Dostęp operacyjny uzyskano przez małe cięcie w klatce piersiowej-mini sternotomię. Następnie, przez bezpośrednie nakłucie aorty, udało się skutecznie wprowadzić zastawkę TAVI – powiedział profesor Dariusz Dudek, który zaznaczył, że był to pierwszy zabieg wszczepienia tego typu zastawki tą metodą w Polsce. Operowana pacjentka czuje się dobrze.

Zabiegi TAVI, czyli przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej są realizowane w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii od kwietnia 2021 roku. Aktualnie zespół wykonał już ponad 200 tych małoinwazyjnych operacji.

Profesor Dariusz Dudek, zwrócił uwagę, że obecnie w Kielcach wykonywane jest pełne spektrum zabiegów TAVI – co potwierdza ten wykony w tym tygodniu, jak i operacja zrealizowana miesiąc wcześniej z dostępu przez tętnicę podobojczykową, pachową.

95 % zabiegów TAVI jest realizowanych z dostępów naczyniowych, ale kilka razy w roku dochodzi do sytuacji, gdy nie jest to możliwe.

Na stronie internetowej szpitala przypomniano, że operacje przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej są wykonywane u chorych, którzy ze względu na inne obciążenia, nie kwalifikują się do tradycyjnych zabiegów, z otwarciem klatki piersiowej, u których wada zastawki uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a wręcz zagraża życiu. Jest to sposób mniej traumatyczny dla pacjenta. Osoba operowana może być znacznie szybciej uruchomiona, a tym samym skraca się czas jej hospitalizacji.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach