Intrygującym wczesnym objawem u niektórych pacjentów z COVID-19 jest utrata zmysłu węchu i / lub smaku, co doprowadziło do podejrzenia, że wirus wywołujący chorobę, SARS-CoV-2, może atakować kubki smakowe. Ale jak donoszą naukowcy w ACS Pharmacology & Translational Science, wstępne dane z badań na myszach sugerują, że tak nie jest.

Wirusy powodują infekcję, atakując określone komórki organizmu i rozmnażając się, często uszkadzając lub zabijając te komórki. Badania wykazały, że SARS-CoV-2 wnika do ludzkich komórek poprzez enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), receptor znajdujący się na powierzchni niektórych komórek, w tym języka ludzkiego. Hong-Xiang Liu i współpracownicy chcieli dowiedzieć się, czy ACE2 ulega ekspresji konkretnie w komórkach kubka smakowego, a także kiedy ten receptor po raz pierwszy pojawia się na komórkach języka podczas rozwoju płodu, badając myszy jako organizm modelowy. Chociaż mysia wersja ACE2 nie jest podatna na SARS-CoV-2, badanie miejsca jego ekspresji u myszy może pomóc wyjaśnić, co się dzieje, gdy ludzie zostają zarażeni i tracą zmysł smaku.

Analizując dane z komórek jamy ustnej dorosłych myszy, naukowcy odkryli, że ACE2 był wzbogacony w komórki, które nadają językowi szorstką powierzchnię, ale nie można go znaleźć w większości komórek kubków smakowych. Oznacza to, że wirus prawdopodobnie nie powoduje utraty smaku poprzez bezpośrednie zakażenie tych komórek - twierdzą naukowcy. Zamiast tego kubki smakowe mogą zostać uszkodzone przez stan zapalny spowodowany infekcją. Zespół wykazał również, że inne wirusy wpływające na smak, w tym wirus grypy, mogą wpływać na różne typy komórek języka. Ponadto naukowcy przeanalizowali dane z komórek jamy ustnej myszy na trzech etapach rozwoju i znaleźli ACE2 u noworodków myszy, ale nie u płodów. Wcześniejsze badania na ludziach, które nie były skoncentrowane na komórkach jamy ustnej, sugerują, że ACE2 może ulegać ekspresji na wczesnym etapie płodowym, a następnie ponownie na późniejszym etapie. Dlatego zespół stwierdza, że płody mogą mieć wyraźną podatność na zakażenie SARS-CoV-2 na różnych etapach i potrzeba więcej pracy, aby określić czas i lokalizację ludzkiej ekspresji ACE2.

Źródło: sciencedaily.com