Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich oraz Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych:

 • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Przewodniczący Zespołu, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie;
 • dr n. med. Dariusz Rokicki – Z-ca Przewodniczącego Zespołu, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Ewa Starostecka – Sekretarz Zespołu, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
 • dr hab. n. med., prof. IMIDZ Jolanta Sykut-Cegielska, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie;
 • dr n. med. Ewa Jamroz, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach;
 • dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr n. med. Łukasz Kałużny, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr hab. n. med. Przemysław Sikora, Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie;
 • dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Kierownik Zakładu Patofizjologii Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny;
 • dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. n. med. Bożena Mikołuć, Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku;
 • dr n. med. Małgorzata Pac, Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Grzegorz Witkowski, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Sekcja ds. Zespołów Autozapalnych:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk – Przewodnicząca Sekcji, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • dr n. med. Małgorzata Pac – Z-ca Przewodniczącej Sekcji, Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz, Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Źródło: NFZ