Piotr Bromber, dotychczasowy dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, został podsekretarzem stanu w resorcie zdrowia. W następstwie tej zmiany Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał Ewę Skrbeńską na p.o. dyrektora oddziału.

Ewa Skrbeńska dotychczas była zastępcą dyrektora ds. medycznych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Od 14 września, decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, pełni jednocześnie obowiązki dyrektora oddziału.

Nowa szefowa Lubuskiego NFZ jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i ochrony danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach związanych z zarządzaniem jakością w ochronie zdrowia oraz wdrażaniem standardów akredytacyjnych w szpitalach.

W latach 1999-2003 pracowała w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Od 2004 do 2016 roku była Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością w SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej. Następnie w okresie 2016-2020 pracowała w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, gdzie kierowała Działem Monitorowania Jakości i Ochrony Danych Osobowych.

Od 1 kwietnia 2020 roku Ewa Skrbeńska zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 14 września 2021 roku jednocześnie pełni obowiązki dyrektora oddziału.


Źródło: NFZ