Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i Łuszczycowe Zapalenie Stawów zorganizowała w czerwcu warsztaty dla parlamentarzystów, podczas których wraz z ekspertami z dziedziny dermatologii i reumatologii przedstawiono posłom problem leczenia łuszczycy w Polsce, prosząc o pilną pomoc chorym pacjentom.

Spotkanie poprowadziła Dagmara Samselska, która opowiedziała zebranym o społecznych aspektach obu chorób, natomiast Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt - specjalista dermatolog-wenerolog
oraz Prof. dr hab. med. Marzena Olesińska - specjalista reumatologii, internista - przedstawiły zebranym medyczne tajniki specyfiki i leczenia łuszczycy i ŁZS.

W dyskusji wzięli również udział: Wojciech Zawalski Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Maciej Karaszewski Naczelnik Wydziału Świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas warsztatów wspólnie wypracowano rekomendacje, które mają zapewnić poprawę sytuacji osób chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów:

  1. Poprawa koordynacji leczenia oraz kompleksowa opieka nad pacjentami prowadzona przez specjalistów różnych dziedzin;
  2. Aktualizacja wytycznych w zakresie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy oraz wdrożenia ich jako obowiązujących standardów leczenia;
  3. Wdrożenie najnowszych terapii lekowych do programu lekowego, aby dostęp do nich dla polskich pacjentów był taki jak w innych krajach Unii Europejskiej;

Źródło: Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i Łuszczycowe Zapalenie Stawów