Stworzenie europejskiej sieci ośrodków zajmujących się badaniami nad starzeniem się układu krążenia to główny cel nowego programu COST „VascAgeNet” - Network For Research in Vascular Ageing. Koordynatorem programu w Polsce został prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii UJ CM.

Choroby serca i naczyń są główną przyczyną zachorowalności i umieralności na świecie, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego lub dochodów. Koncepcja, że wiek naczyniowy („wiek serca”), w przeciwieństwie do wieku chronologicznego, ściślej wiąże się z ryzykiem wystąpienia takich chorób jak zawał serca czy udar mózgu oraz z długością życia, szybko ewoluuje. Sztywność tętnic jest ważnym składnikiem starzenia się naczyń i staje się atrakcyjnym celem terapeutycznym.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Jak poinformował Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, celem planowanych badań będzie udoskonalenie sposobów pomiaru starzenia się naczyń, a także sposobów jego hamowania.

Prowadzony przez organizację COST (European Cooperation in Science and Technology) program „VascAgeNet" zrzesza klinicystów, epidemiologów i badaczy nauk podstawowych, m.in. z zakresu kardiologii, farmakologii i bioinżynierii z kilkudziesięciu krajów europejskich i jednostek partnerskich ze Stanów Zjednoczonych oraz Australii.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://vascagenet.eu/, o organizacji COST można przeczytać tutaj: https://www.cost.eu/.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum