Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Konsorcjum, któremu przewodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, otrzyma dofinasowanie projektu o nazwie „Aplikacja mobilna dla pacjentów i lekarzy wielu specjalności - narzędzie edukacji i wsparcia w procesie decyzyjnym przed leczeniem operacyjnym”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania telemedycznego - aplikacji mobilnej z inteligentnymi algorytmami wsparcia decyzyjnego i modułem edukacji dla pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami. Aplikacja przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia chorych oraz podniesienia ich kompetencji. Projekt pogłębi także relacje między sektorem badawczym a biznesem oraz spowoduje wzrost transferu, opartych na faktach, rozwiązań zdrowia cyfrowego z nauki do gospodarki. Kwota przyznanego dofinansowania to 600 tys. EUR.

Konsorcjum jest złożone z jednostek naukowych (Warszawski Uniwersytet Medyczny, KardioMedSilesia Sp z o.o., University of Freiburg- Medical Center) i podmiotów gospodarczych (HID Human Interface Design GmbH, Heart Team Sp z o.o.).

Ze strony WUM w projekt zaangażowani są naukowcy z I Katedry i Kliniki Kardiologii: prof. Grzegorz Opolski, dr Paweł Balsam (kierownik projektu), dr Łukasz Kołtowski, dr Piotr Lodziński, lek. Michał Peller i lek. Krzysztof Ozierański.

Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny