Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 lipca 2021 r., w porównaniu do obwieszczenia poprzedniego zawiera następujące zmiany:

1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostało dodanych 78 produktów bądź nowych wskazań.

2. Dla 130 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 19 310,40 zł).

3. Dla 7 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 16,19 zł)

4. Dla 219 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).

5. Dla 365 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 58,16 zł).

6. Dla 353 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 332,97 zł).

7. Dla 122 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto. (od 0,03 zł do 19,71 zł).

8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 60 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia