Nowa klasa terapii może pojawić się na horyzoncie orbitopatii tarczycowej (thyroid eye disease-TED) oraz innych destrukcyjnych chorób bliznowaciejących. Co najmniej 50% pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, choroby autoimmunologicznej, która przede wszystkim atakuje tarczycę, rozwija problemy ze wzrokiem, w tym zapalenie, dyskomfort, blizny i wyłupiaste oczy. Nadmierne wytwarzanie i aktywacja miofibroblastów wytwarzających kolagen leży u podstawy wielu z tych patologii. W nowym badaniu opublikowanym w „American Journal of Pathology" okazało się, że aktywacja na szlaku receptora węglowodorów aromatycznych (aryl hydrocarbon receptor-AHR) przez jego ligandy, blokuje produkcję kolagenu i proliferację miofibroblastów w TED.

„Obecnie nie ma skutecznej terapii dla TED, której celem byłoby zapobieganie nadmiernemu bliznowaceniu i przebudowie tkanek. Nasze badania pokazują, że AHR jest nowym celem dla leczenia tej choroby i potencjalnie innych chorób, które objawiają się nadmiernym bliznowaceniem," wyjaśnia główny autor badania, dr Richard P. Phipps z Wydziału Medycyny Środowiska i Flaum Eye Institute ze Szkoły Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu w Rochester (Nowy Jork).

Głównym celem badań było lepsze zrozumienie szlaków molekularnych biorących udział w powstawaniu blizn w TED oraz zwalczanie lub zapobieganie przebudowie tkanek lub ich zniszczeniu. Przebudowa tkanek miękkich oczodołu w TED jest prawdopodobnie wywołana przez infiltrację limfocytów T i komórek tucznych, które aktywują efektorowe komórki fibroblastów oczodołu do albo proliferacji i przekształcania się w komórki tworzące zbliznowacenia, zwanych miofibroblastami lub przekształcania się w prozapalne komórki tłuszczowe. Miofibroblasty wytwarzają duże ilości materiału z pozakomórkowej macierzy, takich jak kolagen. Ponadto, są kurczliwe i wydzielają wiele cytokin i chemokin, z których wszystkie zwiększają powstawanie blizn.

Badacze koncentrują się na badaniu aktywności AHR, czynnika transkrypcyjnego, który jest znany w odgrywaniu kluczowej roli w regulowaniu odpowiedzi zapalnych i immunologicznych oraz na efekcie działania dwóch ligandów AHR (ITE oraz FICZ). Poprzednie badania wykazały, że aktywacja AHR zmniejsza ilość transformującego czynnika wzrostu beta (transforming growth factor beta-TGFβ), cytokiny, która indukuje powstawanie miofibroblastów. Gdy fibroblasty oczodołu tkanki pacjenta z TED porównano do tkanki od pacjentów bez TED, naukowcy odkryli, że fibroblasty z tkanek miękkich oczodołu u pacjentów z TED mają wyższe poziomy receptorów AHR niż fibroblasty oczodołu osób bez TED.

Ligandy AHR włączały geny AHR-zależne i blokowały napędzaną przez TGFβ przemianę ludzkich fibroblastów tkanek miękkich oczodołu do tworzących blizny miofibroblastów. Ligandy ingerowały także w innych aspektach przebudowy tkanki w TED oraz w produkcji kolagenu, tworzeniu włókien i skurczu miofibroblastów. Co ważne, ligandy zaburzały funkcję miofibroblastów, bez wpływu na żywotność komórek.

„Wykazaliśmy również po raz pierwszy, że sygnalizacja z receptorów AHR w pierwotnych ludzkich fibroblastach tkanek miękkich oczodołu zakłóca prozwłóknieniowy szlak Wnt/β-katenina, który jest istotny dla komórek tworzących blizny" zauważył dr Phipps. Wykazano, że szlak Wnt/β-katenina, odgrywa ważną rolę w innych chorobach związanych ze zwłóknieniem, takich jak zwłóknienie płuc i powstawanie przerośniętych blizn.

„Cieszymy się, że nasz zespół badawczy klinicystów i pozostałych badaczy przedstawił te nowe odkrycia i mam nadzieję, że przyszłe badania i próby, będą mogły na podstawie tej pracy iść do przodu, aby przynieść efekt w postaci terapii celowanej na TED", komentuje dr Phipps.

Źródło: medicalnewstoday.com