Dzieci, które w wieku szkolnym ssały kciuk lub obgryzały paznokcie, jako nastolatkowe i dorośli są mniej wrażliwi na powszechne alergeny niż ich rówieśnicy. Nawyki te nie wydają się mieć wpływu na występowanie astmy lub kataru siennego. Wyniki te pochodzą z kohortowego badania populacji przeprowadzonego w Nowej Zelandii.


"Nasze odkrycie poparło hipotezę, mówiącą, że unikanie ekspozycji flory mikrobiologicznej jamy ustnej na środowisko podnosi ryzyko wrażliwości na alergeny wziewne. „ mówi Stephanie Lynch ze szkoły medycznej w Dunedin będącej częścią Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, która wraz ze swoimi współpracownikami 11 lipca opublikowała badanie w internetowym wydaniu magazynu Pediatrics.


1037 dzieci biorących udział w badaniu urodziło sie w latach 1972 - 1973 w Dunedin lub jego okolicach, mieście, które znajduje się na wybrzeżu oceanu w Nowej Zelandii i otoczone jest terenami wiejskimi. Większość dzieci była Nowozelandczykami o pochodzeniu europejskim a autorzy badania zaznaczyli, że grupa badawcza reprezentowała wszystkie grupy socjoekonomiczne tego regionu.


Podczas wizyt kontrolnych w wieku 5 do 11 lat rodzice odpowiadali na pytania dotyczące nawyków ssania kciuka oraz obgryzania paznokci u ich dzieci. Testy wrażliwości na alergeny zostały przeprowadzone w wieku 13 lat u 70 procent uczestników oraz w wieku 32 lat u 93 procent uczestników przy użyciu testów skórnych na alergeny takie jak: roztocza, pyłki traw, sierść kota, psa i konia, pyłki drzewa kapokowego oraz grzyby typu Aspergillus fumigatus,Alternaria, Penicillium oraz Cladosporium. Testy wykonane u trzydziestodwulatków zawierały również alergeny karalucha.


31 procent dzieci, które według rodziców często ssało kciuk lub obgryzało paznokcie było mnie wrażliwych na przynajmniej jeden z alergenów w wieku 13 lat (iloraz szans, 0.67; 95% przedział ufności, 0.48 - 0.92; P = .013) oraz w wieku 32 lat (iloraz szans, 0.61; 95% przedział ufności, 0.46 - 0.81; P = .001) w porównaniu z ich rówieśnikami, którzy nigdy nie ssali kciuka i nie obgryzali paznokci.


Naukowcy skorygowali wyniki o czynniki znane ze związku z atopią takie jak fakt czy dzieci karmione były piersią przez minimum 4 tygodnie, obecność kota lub psa w domu oraz występowanie atopii u rodziców. Pod uwagę wzięte zostały również takie czynniki jak zagęszczenie gospodarstwa domowego, status socjoekonomiczny oraz fakt palenia papierosów przez rodziców.


Zgłaszane przez badanych katar sienny lub astma nie były związane z nawykiem ssania kciuka lub obgryzania paznokci (P = .8 dla astmy, P = .9 dla kataru siennego) w wieku lat 13. Autorzy podkreślają, że rozwój astmy ma znacznie mniejszy związek z funkcjami odpornościowymi niż atopia oraz, że jedynie jedna trzecia przypadków astmy dziecięcej jest związana z atopią.


Jeśli kolejne badania potwierdza opisane powiązania, jak piszą autorzy, ssanie kciuka i obgryzanie paznokci może zacząć być uważane za nawyk o długoterminowym działaniu profilaktycznym w chorobach alergicznych. Jednak na tym etapie autorzy badania „nie sugerują by zachęcać dzieci do zaczynania owych nawyków” powołując się na obawy związane z rozwojem zębów oraz możliwych infekcji skóry rak.


Źródlo: Medscape