Z dniem 1 lipca 2018 pojawiła się nowa możliwość skorzystania ze świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej dla chorych na stwardnienie rozsiane.

To duża zmiana dla pacjentów dalej posuniętych w chorobie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zabiegało o ten zapis blisko 5 lat.

Opieka paliatywna to nie tylko opieka stacjonarna i ambulatoryjna, ale również opieka świadczona w warunkach domowych, jednak znacznie intensywniejsza (wg potrzeb pacjenta po zakwalifikowaniu do opieki) niż w ramach innych świadczeń oferowanych w domu pacjenta.

PTSR przypomina, że świadczeniodawców posiadających kontrakt na usługi medycyny paliatywnej można wyszukać na stronach NFZ https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/, bądź sprawdzić dostępność poprzez kolejki.nfz.gov.pl (tam w wykazie świadczeniodawców należy wybrać "oddział medycyny paliatywnej" lub "poradnia medycyny paliatywnej".


Źródło: PTSR