W Opolskim Centrum Onkologii oddano do użytku wyremontowany Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej oraz nowy akcelerator, który precyzyjnie uderza w komórki nowotworowe podczas radioterapii - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Kompleksowy remont oddziału kosztował ponad 3 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł to dotacja samorządu województwa opolskiego. Powstała m.in. dwustanowiskowa sala intensywnej opieki medycznej dla potrzeb obu oddziałów zabiegowych – w sali zainstalowano monitoring wizyjny z podglądem na każde stanowisko z punktu pielęgniarskiego, zainstalowano również wyodrębnione stanowisko dla pielęgniarki dyżurnej tej sali.

Metamorfozę przeszły też wszystkie sale chorych, dzięki czemu osiem z dziesięciu pomieszczeń chorych posiada łazienkę (przed remontem tylko dwie). Dodatkowo wyremontowano dwie toalety dostępne z korytarza a także, z połączenia dwóch toalet, utworzono dużą łazienkę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Każda sala została wyposażona w klimatyzację, zastosowano energooszczędne oświetlenie LED.

Remont oddziału nie zaburzył bieżącej działalności i świadczeń dla pacjentów. – Oddział zmienił się diametralnie. Mamy nowy punkt pielęgniarski, salę wzmożonego nadzoru i izolatkę. Rocznie wykonujemy około 2500 operacji, z roku na rok coraz więcej. Operujemy także popołudniami. Takim obecnie najsłabszym punktem jest ilość sali operacyjnych – przyznał Tomasz Sachańbiński, kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

W OCO pojawił się też nowoczesny wysokoenergetyczny liniowy akcelerator medyczny dla Zakładu Radioterapii, który zastąpił 10-letnie wysłużone urządzenie. Remont trwał pięć miesięcy. Koszt urządzenia i jego otoczenia to ponad 11 mln zł, z czego około milion to dotacja samorządu województwa na dostosowanie pomieszczenia bunkra akceleratora.

Jak wyjaśniła Lidia Czopkiewicz, kierownik Zakładu Radioterapii, to trzeci akcelerator w OCO, identyczny jak dwa już pracujące. – Urządzenie służy do napromieniowani praktycznie wszystkich lokalizacji zmian nowotworowych. Oprócz akceleratora zakupiony został sprzęt do pozycjonowania pacjenta: to kamery, które dokładnie śledzą powierzchnię napromieniowania pacjentów. Sprzęt ten także został zainstalowany dla potrzeb pozostałych urządzeń. Taka precyzja zlokalizowania zmian ma szczególne znaczenie dla pacjentów z rakiem piersi i płuc – mówiła specjalistka.

Warto dodać, że akcelerator zawiera wyposażenie z zakresu dozymetrii i system bramkowania oddechowego dla pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi i płuc. System kamer do bramkowania oddechowego pozwolił na wprowadzenie nowej techniki leczenia nowotworów piersi. Zadaniem tej techniki jest oszczędzanie zdrowej tkanki płucnej oraz mięśnia serowego u pacjentów poddawanych radioterapii z powodu tego typu nowotworu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego