Niemal dwie trzecie pacjentów ma problemy z właściwym zrozumieniem informacji podawanych im przez lekarza i zastosowaniem ich w życiu – wynika z ankiety przeprowadzonej na terenie całych Niemiec na zlecenie kasy chorych AOK.

Badanie ankietowe objęło 2010 osób i trwało 2 miesiące (grudzień 2013 i styczeń 2014 r.). Wyniki nie napawają optymizmem – tylko 33,5 proc. pacjentów rozumie, co mówi do nich lekarz i potrafi implementować zalecenia medyczne. Jedynie 7 proc. ludzi odznacza się znakomitymi kompetencjami w tym zakresie.

Ponad 25 proc. respondentów podało, że trudność sprawia im samodzielne docieranie do informacji o symptomach różnych chorób. Prawie jedna trzecia ma problemy ze zrozumieniem materiałów publikowanych w mediach na temat ochrony zdrowia i medycyny. Jedna trzecia nie wie, czy po pierwszej diagnozie właściwe jest zasięgnięcie opinii innego lekarza.

Co piąty ankietowany przyznał, że nie potrafi ocenić, jaki związek występuje między codziennymi nawykami (np. żywieniowymi czy stosowaniem używek) a własnym stanem zdrowia. Co 10. ma problemy ze zrozumieniem wskazówek lekarza lub farmaceuty dotyczących zażywania przepisanych leków.Źródło: www.medexpress.pl