W czerwcowym wydaniu The New England Journal of Medicine (NEJM) opublikowano wyniki badania IMPROVE-IT. Badano związek pomiędzy poziomem cholesterolu LDL (ang. Low Density Lipoproteins), a ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo - naczyniowych. Badanie potwierdza, że im mniejszy jest poziom stężenia we krwi cholesterolu LDL, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Osiąganie celów terapeutycznych stężenia cholesterolu LDL ma szczególne znaczenie u pacjentów po zawale serca lub udarze mózgu.

Problem podwyższonego poziomu cholesterolu LDL dotyczy ponad 2/3 populacji dorosłych Polaków. Jest to drugi, po nadciśnieniu tętniczym, czynnik zwiększający ryzyko zawału serca, który jest przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w naszym kraju. Podwyższony cholesterol może mieć podłoże genetyczne (tzw. hipercholestorolemia rodzinna) lub być wynikiem niewłaściwej diety zawierającej nadmiar tłuszczów.

W czerwcu ogłoszono wyniki badania prowadzonego nad efektami leczenia skojarzonego – to znaczy takiego, kiedy stosowane są leki obniżające produkcję wątrobową cholesterolu, jak i obniżające wchłanianie cholesterolu w jelitach. Okazało się, że chorzy przyjmujący leki o obu mechanizmach działania mieli znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: zgon, zawał serca, udar mózgu czy hospitalizacje z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Pacjenci byli też rzadziej poddawani zabiegom udrożniania naczyń wieńcowych w porównaniu z chorymi przyjmującymi tylko jeden lek.

Badanie, w którym wzięło udział ponad 18 tysięcy pacjentów, stanowi ważny krok na drodze udoskonalenia schematów leczenia chorych zmagających się z hipercholesterolemią. Dzięki tym odkryciom będziemy mogli stosować schematy leczenia, które pozwolą skuteczniej walczyć z wysokim poziomem cholesterolu.

Towarzystwa naukowe zalecają regularną kontrolę cholesterolu LDL i utrzymywanie go w normie (w zależności od wielkości ryzyka zdarzenia sercowo-naczyniowego np. zawału serca czy udaru mózgu u danego pacjenta na poziomie 115 mg/dl lub 100 mg/dl). Każda osoba, u której poziom cholesterolu jest zbyt wysoki powinna rozważyć zmianę stylu życia – szczególne znaczenie ma odpowiednia dieta. Warto też utrzymywać odpowiednią masę ciała i zadbać o regularny wysiłek fizyczny.

Szczególnie istotne jest utrzymywanie cholesterolu LDL w granicach normy, kiedy pacjent choruje na cukrzycę, chorobę wieńcową lub przebył zawał serca czy udar mózgu. W takich przypadkach poziom cholesterolu LDL nie powinien przekraczać 70 mg/dl. Badanie IMPROVE-IT wykazało, że obniżenie cholesterolu LDL poniżej tego poziomu dodatkowo chroni przed incydentem sercowo – naczyniowym. Im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej.Źródło: materiały prasowe