Decyzją Ministra Zdrowia prof. dr hab. Janusz Heitzman, Członek Zarządu Głównego PTPS, powołany został na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prof. J. Heitzman jest Kierownikiem Kliniki Psychiatrii Sądowej tego Instytutu, byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (aktualnie jest Wiceprezesem).

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Przedmiotem działalności Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest:

1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego

2. prowadzenie działalności leczniczo – usługowej w zakresie neurologii, neurochirurgii, psychiatrii i nauk pokrewnych,

3. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,

4. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.


Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej / Instytut Psychiatrii i Neurologii