Prof. Michał Markuszewski został wybrany na rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) - podało w środę biuro prasowe uczelni. Markuszewski na stanowisku zastąpi prof. Marcina Gruchałę. Nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września br.

O wyborze zadecydowało Kolegium Elektorów składające się z 442 osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących wszystkie grupy akademickiej społeczności: pracowników, studentów i doktorantów.

W głosowaniu, które odbyło się w środę w Centrum Sportu GUMed, prof. Michał Markuszewski wyprzedził prof. Edytę Szurowską, prorektor ds. klinicznych i prof. Radosława Owczuka, dziekana Wydziału Lekarskiego. W drugiej turze uzyskał 256 głosów, a rywalizująca z nim prof. Szurowska - 175 głosów.

W programie wyborczym prof. Markuszewski deklarował m.in. ciągłe doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, wspieranie najwyżej jakości badań naukowych, wspieranie działań zarządów podmiotów leczniczych, których jesteśmy organem założycielskim oraz wzmacnianie infrastruktury dydaktycznej, badawczej i klinicznej.

W programie wyborczym pisał: "Partycypacja to kluczowy element budowania otwartej i inkluzywnej atmosfery na naszej uczelni. Zależy mi na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym stronom społeczności Uniwersytetu wyrażania swoich opinii, wymiany pomysłów i współkształtowania środowiska akademickiego".

Podkreślał, że chciałby budować dobre relacje z współpracownikami i uelastycznić działania organizacji poprzez adekwatne do potrzeb planowanie, organizowanie i rozumienie każdego działania, z udziałem pracowników, na każdym poziomie organizacji.

Ponadto rektor-elekt zadeklarował działania nakierowane na rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności pracowników badawczych i dydaktycznych, klinicystów, korpusu administracyjnego, doktorantów i studentów.

W obszarze klinicznym profesor zakłada zapewnienie, aby każdy pacjent podmiotów leczniczych uczelni otrzymał dostęp do najwyższej jakości usług medycznych, opartych na wysokiej wiedzy, empatii, szacunku i indywidualnym podejściu.

Jak podała uczelnia, profesor Michał Markuszewski kieruje Zakładem Biofarmacji i Farmakokinetyki. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego, a od 2020 r. jest prorektorem ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1995 r. został absolwentem Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej AMG, pięć lat później obronił pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r., natomiast tytuł profesora w 2017 r.

Lata 2000-2002 spędził na stypendium podoktorskim w Himeji Institute of Technology w Japonii. Krótsze staże naukowe odbywał w Niemczech (University Bremen), Holandii (Eindhoven University of Technology) oraz Belgii (Vrije Universiteit Brussel).

Prof. Markuszewski zastąpi na stanowisku prof. Marcina Gruchałę, sprawującego funkcję rektora GUMed od 2016 r.(PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl