Podczas 9. Kongresu Europejskiej Federacji Kolposkopowej (European Federation For Colposcopy, EFC), który odbył się w dniach 8-11 czerwca w Helsinkach, prof. Robert Jach, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM został członkiem Prezydium Zarządu EFC.

Prof. Robert Jach kieruje oddziałem endokrynologii ginekologicznej i ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte zarówno bogatą praktyką kliniczną, jak i licznymi szkoleniami i zagranicznymi stażami naukowo-klinicznymi., m.in. w Columbia University i Memorial Sloan Kettering Cancer Centre w Nowym Jorku w latach 2002, 2008 i 2010 oraz w University of California Irvine w USA w 2011 roku.

Jest autorem i współautorem 259 prac naukowych, a także promotorem 7 prac doktorskich.

Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, a także prezesa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) oraz wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP). Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) i Oncofertility Consortium w Northwestern University w Chicago (USA).

W lutym br. za zaangażowanie w działalność fundacji „Doctors Africa” prof. Jach – wraz dr. hab. Bartłomiejem Guzikiem – został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum