Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-12-08 01:54:13

Nowe reguły wystawiania recept na preparaty psychotropowe
10:31 24 WRZ 20142

Nowe reguły wystawiania recept na preparaty psychotropowe

Oprócz okresu preskrypcji, wydłuża się okres realizacji recepty i pojawia możliwość jednorazowego wystawienia do trzech recept. Zmienia się sposób określania ilości leku i znika obowiązek stawiania wykrzyknika.

14:40 04 LUT 20143

Informacja dla lekarzy w sprawie recept transgranicznych

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat informujący o zasadach wypisywania recept transgranicznych. Komunikat dla lekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę transgraniczną.

14:46 04 LUT 20141

Synonimy substancji leczniczych najczęściej stosowanych w recepturze aptecznej

Receptura apteczna jest częścią nauk farmaceutycznych, nauką o przyrządzaniu postaci leku; nierozerwalnie związaną z duchem aptekarstwa. Obejmuje całokształt czynności związanych z przetwarzaniem surowców farmaceutycznych celem uzyskania leku magistralnego. Przedstawiamy synonimy substancji ...

14:43 04 LUT 20141

Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister właściwy do spraw zdrowia określa w drodze rozporządzenia listę leków które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków...

14:45 04 LUT 20140

Recepta na aerozol leczniczy – zasady zapisu

Podstawowe różnice w sposobie zapisywania recept na aerozole lecznicze sprowadzają się przede wszystkim do sposobu aplikacji tej formy farmaceutycznej. Niemniej jednak, aby recepta została zrealizowana w aptece z należną odpłatnością, w trakcie wystawiania dokumentu należy kierować się kilkoma...

14:44 04 LUT 20140

Nowelizacja ustawy refundacyjnej – podsumowanie zmian

Uproszczenie procesu wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku to jedno z głównych założeń nowelizacji ustawy refundacyjnej, którą w ostatnich dniach podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Dzięki wprowadzonym zmianom w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia może pozostać ok. 2,5 tysiąca...

14:43 04 LUT 20140

Lekarze kontra aptekarze: sprzeczne interesy samorządów ws. recept

Resort zdrowia pracuje nad zmianą rozporządzenia ws. recept lekarskich. Do rozmów na ten temat zaprosił przedstawicieli samorządu lekarskiego i aptekarskiego, by mogli przedstawić swoje uwagi i postulaty dotyczące uproszczenia przepisów rozporządzenia. Efekty pracy wspólnego zespołu pokazują, że...

14:42 04 LUT 20140

Krótkie przypomnienie zagadnień z receptury aptecznej

Z roku na rok każdy wróży rychły upadek receptury i leków recepturowych. Mimo tych zapowiedzi produkty wytworzone w recepturach aptecznych nadal cieszą się powodzeniem i mimo problemów ze składnikami, ich wykonywanie, z całą pewnością nie będzie szybko zaniechane.

14:45 04 LUT 20140

Sposób zapisu ilości leku – interpretacja stanowiska MZ

Praktyka apteczna wskazuje, iż coraz częściej, w swojej pracy mamy do czynienia z wydrukowaną receptą. Jest to duży plus, przede wszystkim ze względu na fakt, iż obecnie problemy z nieczytelnością dokumentu nie stawią już przeszkody w drodze do realizacji recepty.

14:43 04 LUT 20140

Lekarze boją się kar za wadliwie wypisane recepty

W resorcie zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące przepisywania leków refundowanych. Lekarze przepisują na sto procent leki, które są na liście refundacyjnej, bo nie chcą ryzykować płacenia kar. Według wyliczeń ekspertów, Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził w ubiegłym roku na lekach dwa miliardy...