8-9 czerwca 2017r. Poznań

Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Zakład Prawa Medycznego i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaproszają na ogólnopolską konferencję naukową. Celem tego wydarzenia jest integracja środowisk naukowych, zajmujących się zagadnieniami prawa medycznego oraz problemami zarządzania w opiece zdrowotnej.


OBSZARY TEMATYCZNE


Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
Konkurencja między świadczeniodawcami
Sieć szpitali - implikacje praktyczne
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Prawo w ochronie zdrowia – między teorią a praktyką
Odpowiedzialność prawna z tytułu wykonywania zawodu
Formy wykonywania zawodów medycznych - czy czas na zmiany?
Umowy cywilno - prawne w praktyce podmiotów medycznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalu
Dostęp do kadr lekarskich i pielęgniarskich
Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia
Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania diagnostyki i leczenia chorób


Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://system2017.konfeo.com do dnia 20 maja br.

Szczegóły: unikonferencje.pl