Już w listopadzie na szczecińskim niebie pojawi się specjalny dron, który będzie mierzył poziom szkodliwych substancji w powietrzu. Ekopatrol to kolejne działanie Miasta na rzecz środowiska naturalnego w ramach programu Klimat dla Zdrowia.

Jak poinformował Urząd Miasta w Szczecinie, dron, który już w listopadzie wyleci nad miasto, wyposażony będzie w czujniki mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Jako główną przyczynę ich wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań, a konkretnie spalania niedozwolonych materiałów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na osobę dopuszczającą się tego procederu.

Drugi filar Ekopatrolu to dziesięć skuterów elektrycznych, które wkrótce pojawią się na szczecińskich ulicach. Będą z nich korzystać przedstawiciele miejskich służb, aby sprawniej i szybciej reagować w terenie na szkodzące środowisku działania: spalanie niedozwolonych materiałów i substancji, nielegalne wysypiska czy bezprawną ingerencję w zieleń.

Miasto przeprowadzi również kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców, w której przypomni, czym można, a czym nie można palić w piecach i jakie kary za to grożą.

Ekopatrol to kolejny element miejskiego programu Klimat dla Zdrowia, który obejmuje między innymi prowadzenie regularnych nasadzeń na terenie całego miasta (Platan) oraz dofinansowanie wymiany pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła (Mewa). Wszystkie one będą kontynuowane w kolejnych latach.


Źródło: Urząd Miasta w Szczecinie