Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został sklasyfikowany w międzynarodowym rankingu Impact Ranking 2024, organizowanym przez Times Higher Education.

UMB uplasował się w przedziale 1001-1500, ex aequo z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Times Higher Education Impact Rankings to globalny ranking, który ocenia uniwersytety pod kątem spełniania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spośród wszystkich z nich, oprócz obowiązkowego celu nr 17 „partnerstwa na rzecz celów”, uczelnie musiały wybrać 3 dodatkowe cele, w których spełnianie są najbardziej zaangażowane. UMB zdecydował się przedstawić argumentację pod kątem wspierania realizacji celów nr 3 „dobre zdrowie i jakość życia”, nr 5 „równość płci” oraz nr 9 „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”.

Pełne wyniki rankingu dostępne są tutaj.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku