Od 15 kwietnia rusza we Wrocławiu program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w roku 2019”. Do końca 2019 roku z programu może skorzystać ponad 300 par z Wrocławia.

Jak poinformował Urząd Miejski Wrocławia, do końca 2019 r. 307 par będzie mogło uzyskać pomoc medyczną w staraniach o potomstwo oraz skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności. Na ten cel z budżetu Miasta przeznaczono 1,5 mln zł. Zainteresowani mieszkańcy Wrocławia od 15 kwietnia mogą zgłaszać się do Kliniki INVICTA, która jest realizatorem Programu.

Do Programu zostaną zakwalifikowani mieszkańcy Wrocławia spełniający poniższe kryteria:

  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
  • rozliczają podatek dochodowy w Urzędach Skarbowych we Wrocławiu (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław),
  • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu okazało się nieskuteczne,
  • kobieta powinna mieć nie więcej niż 40 lat (dopuszcza się kwalifikację kobiet do 42 roku życia w przypadku dobrze rokującej rezerwy jajnikowej lub przy procedurach biorstwa komórek jajowych lub zarodka),
  • pozytywnie przejdą proces kwalifikacji medycznej zgodnej z wytycznymi towarzystw tj. PTMRiE, PTG oraz NICE.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia